Elanor Service Portal (ESP) je on-line komunikační prostředek mezi námi a klienty, který nahradil zastaralý způsob zadávání požadavků prostřednictvím e-mailu. Tento portál plní funkci helpdesku, je podporou pro naše zákazníky. Zároveň, především v rámci služeb mzdového outsourcingu, ESP slouží ke vzájemnému předávání dat a je průvodcem celého procesu zpracování mezd. Systém naši klienti využívají již od fáze implementace, zajišťuje tedy zákazníkům jednotné komunikační prostředí od samého začátku spolupráce.

Výhody webového portálu ESP pro komunikaci klient – poskytovatel:

  • přehlednost, náhled do historie – požadavky a dotazy se zadávají prostřednictvím ticketů, veškerá komunikace k jednotlivým ticketům je řazena chronologicky
  • možnost náhledů za celou společnost nebo koncern
  • zobrazení SLA parametrů u každého ticketu (dle smluvního ujednání)
  • možnost customizovaného reportingu
  • ESP zajišťuje nejen podporu (helpdesk) a předávání dat, ale je rovněž prostředkem k objednání školení a konzultací

Výhody ESP pro zákazníky, kteří využívají outsourcing:

  • předání, přijetí dat a výstupů probíhá v jednotném prostředí
  • jednoduché krokové workflow zajistí dodržení správného postupu a plynulé předání dat