Elanor Global Java Edition je komplexní informační systém pro vedení mzdové, personální a docházkové agendy pro firmy v soukromém sektoru i pro státní instituce s desítkami, ale i mnoha tisíci zaměstnanci. Systém podléhá ze strany společnosti Elanor pravidelné legislativní aktualizaci, zároveň je otevřen pro další rozvoj a konfiguraci dle potřeb a požadavků klienta.

Je rozdělen do oblastí dle funkcionalit, které mohou být implementovány i samostatně. Uplatňuje princip jediného pořízení a unikátnosti dat a tak odpadá nebezpečí duplicity a nekonzistentnosti. Systém je realizován pomocí programovacího jazyka Java, pracuje nad db ORACLE a Microsoft SQL.

Jaké výhody Vám software EGJE přinese?

  • komfortní přehled pro všechny uživatele
  • provoz i na dotykových zařízeních (tabletech)
  • úspora času díky přehlednosti aplikace
  • zabezpečený přístup do systému

Oblasti EGJE

 

                                                                           

MZDOVÁ OBLAST                  PERSONALISTIKA                 VZDĚLÁVÁNÍ              UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

 

                                                                                            

DOCHÁZKA                                  BENEFITY                       ADMINISTRACE                   SYSTEMATIZACE